Про освітню програму

Illustration
icon

Спеціальність

124 Системний аналіз

icon

Форма навчання

Денна

icon

Освітній рівень

Бакалавр

icon

Освітньо-професійна програма в НУЛП

Управління ІТ продуктами (ІТ Sales Management)


Мета освітньої програми

Illustration
Illustration

Мета освітньої програми полягає у формуванні та розвитку загальних і професійних компетентностей з управління ІТ продуктами та послугами, зокрема продажами. Фахівець програми, крім знань з розроблення ІТ продуктів, буде:

  Розуміти та застосовувати на практиці методи ціноутворення собівартості розробки програмного забезпечення.
  Знати та вміти реалізовувати на практиці повний цикл продажу розробки програмних рішень.
  Володіти та вміти застосовувати технології продаж (SPIN) і особливості B2B продажу.
  Розуміти і вміти ефективно налагоджувати процеси взаємодії маркетингових та продажних активностей.
  Знати і вміти формувати брендову стратегію ІТ продукту та взаємодію з громадськістю.
  Володіти і вміти застосовувати сучасні технології управління проєктами та розуміти методології проєктної роботи.
  Володіти сучасними навиками ефективного налагоджування комунікаційних процесів, організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу.


Освітня програма

Illustration

Освітня програма вирізняється поєднанням підготовки з

  фундаментальних математичних та економічних дисциплін,
  освоєння сучасних інформаційних систем та технологій,
  практичне освоєння комунікаційних технологій та лідогенерації, яку здійснюють висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри та представники ІТ бізнесу, які працюють у провідних Львівських ІТ-компаніях. Такий підхід сприяє швидшій адаптації випускників до кваліфікаційних вимог ІТ ринку.
Illustration


Переваги програми

Illustration

Студентам пропонується неформальне виконання навчальних завдань та проведення позааудиторних занять:

icon

Командна робота при виконанні навчальних проектів

icon

Виробнича практика в ІТ компаніях

icon

Зимові та літні школи від провідних ІТ компаній

icon

Вивчення професійної англійської мови

icon

Формування Soft Skills